Бірыңғай контакт-орталық: +7 727 331 39 49

Ақылы тұрақтың жұмыс уақыты: күнделікті, жаяужол түрі 8:00 ден 19:00 дейін, алаңдық-тәулік бойы.
Алаңдық ( шлагбаумдық)
тұрақта төлем жүргізу
«Amano» жабдығы (төлем жүргізу «Amano» терминалдары арқылы)
1. Ақылы тұрақ
аймағына кірерде
тиісті батырманы басыңыз
Тұрақ талонын
алыңыз
Шлагбаум ашылады Кіріңіз
2. Шығар алдында тұрақты
төлем терминалдары
арқылы төлеңіз
Тұрақ талонын
терминалға салыңыз
Төлем жасаңыз Терминал қағаз ақша және тиынмен 50,100 тг.
номиналын қабылдайды

Терминал тиынмен 50,100 тг. номиналымен ақша қайтарады,
бірақ қағаз ақшамен қайтармайды
3. Ақылы тұрақтан шығарда
Тұрақ талонын терминал
терезесіне салыңыз
Шлагбаум ашылады Шығыңыз

Қарауды жалғастыру үшін
құрылғыны төңкеріңіз.